َ


تنهایی علی

تصویر مرتبط
سه شنبه 29 اسفند 1396برچسب:,| 21:23 |روز اشکی|

تصویر مرتبط
سه شنبه 29 اسفند 1396برچسب:,| 21:19 |روز اشکی|

تصویر مرتبط
سه شنبه 29 اسفند 1396برچسب:,| 21:19 |روز اشکی|

تصویر مرتبط
جمعه 11 اسفند 1396برچسب:,| 23:34 |روز اشکی|

نتیجه تصویری برای آخرین لبخند خیلی وقت پیش
پنج شنبه 10 اسفند 1396برچسب:,| 11:40 |روز اشکی|

نتیجه تصویری برای چشمای خسته
جمعه 6 بهمن 1396برچسب:,| 1:26 |روز اشکی|

نتیجه تصویری برای بی حوصله
شنبه 30 دی 1396برچسب:,| 22:34 |روز اشکی|

تصویر مرتبط
پنج شنبه 14 دی 1396برچسب:,| 22:0 |روز اشکی|

نتیجه تصویری برای دلت بزنم؟
پنج شنبه 14 دی 1396برچسب:,| 21:57 |روز اشکی|

Image result for ‫حالو حوصله ندارم‬‎
جمعه 17 آذر 1396برچسب:,| 21:1 |روز اشکی|

Related image
 
 
جمعه 26 آبان 1396برچسب:,| 1:8 |روز اشکی|

Related image
 
هنوز منتظرم
وسط یک شب بارانی
که از شدت تب عرق کرده ام
بیدارم کنی و
بگویی
چیزی نیست
خواب می دیدی…
دو شنبه 22 آبان 1396برچسب:شب بارانی,| 20:44 |روز اشکی|

Related image

بعضی وقتها خیلی تنها می شم...

 

غمگین می شم...

 

دلم تنگ می شه...

 

واسه همه چی...

 

واسه همه اونایی که یه روزی توی ذهنم ودلم بودند...

 

یه وقتهایی کم می یارم با همه قدرتی که دارم کم میارم...

 

دلم میخواد گریه کنم اما قدرتش رو ندارم...

 

تموم صورتم درد می گیره...

 

اما فقط چند تا قطره اشک...

 

دلم می خواد قدم بزنم...

 

گریه کنم...

 

یکی هم باشه که گوش کنه...

 

دنیا بعضی وقتها آدمها رو زجر می ده...

 

غصه دار می کنه ...

 

خدایا...

 

دردم می دانی و چاره اش نمیکنی...؟؟
 
جمعه 19 آبان 1396برچسب:,| 22:18 |روز اشکی|

ALI صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

?